โปรโมชั่น
แก้คิ้ว / ลบคิ้ว
ราคา : เริ่มครั้งละ 9999 .- (เทคนิคเกาหลี โดยทีมงาน ไม่รวมทำใหม่)

โปรโมชั่นโดยทีมงานด้วยเทคนิคเกาหลีอุปกรณ์นำเข้าจากเกาหลีโดยตรง เพื่อความอ่อนโยนและถนอมผิว 

✅ แก้กับ Master.Fourry  เริ่มครั้งละ 18500.- (ไม่รวมทำใหม่) โดยใช้เครื่องเฉพาะ เทคนิคยุโรป 


ฝังสีคิ้ว
ราคา : Start 16999

โปรโมชั่น เกาหลีโดยทีมงาน 16999  .-

โปรโมชั่น เกาหลีโดย อ.fourry เริ่ม 29,999.-


ฝังสีปาก
ราคา : Start 29999

ติดต่อรับ promotion ได้ที่ ifourry center

ฝังสีขอบตา inliner
ราคา : Start 29999

ฝังสีตาด้วยเทคนิคเฉพาะ 

ติดต่อรับpromotion ได้ที่ ifourry center