EYEBROWS
เลือกสีที่ใช้ ตามสไตส์ที่ชอบ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจนั่นคือความธรรมชาติ รับกับสีผิวจริง ดังนั้น i fourry center จึงมีเฉดสีให้เลือกที่หลากหลาย ตามสไตส์ที่ลูกค้าเลือก

การเลือกสี

การเลือกเม็ดสี IF ตามสภาพผิวตาม Thomas Fitzpatrick